شماره‌های پیشین نشریه

تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد نویسندگان 31
تعداد مشاهده مقاله 623
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 396
نسبت مشاهده بر مقاله 32.79
نسبت دریافت فایل بر مقاله 20.84
-----------------------------------------
درصد عدم پذیرش 8
درصد پذیرش 48
زمان پذیرش (روز) 53
تعداد پایگاه های نمایه شده 0
تعداد داوران 20

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی قرآن

 • دوفصلنامه مطالعات اجتماعی قرآن مجله ای به زبان فارسی (همراه با درج چکیده و منابع انگلیسی مقالات) با صاحب امتیازی دانشگاه بوعلی سینا همدان منتشر می‌شود.
 • شایان ذکر است دوفصلنامه مطالعات اجتماعی قرآن به منظور تکمیل شماره های اول و دوم خود و دریافت مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مقالات علمی در حوزه مطالعات اجتماعی قرآنی را می پذیرد.
 • این دوفصلنامه دارای دسترسی آزاد است و فایل PDF متن تمام مقالات به صورت رایگان قابل دریافت است.
 • در این دوفصلنامه مقالات پژوهشی ، ترویجی و مروری پذیرفته می شود.
 • چاپ و انتشار مقالات در این فصلنامه رایگان است.
 • زبان نشریه:  فارسی.
 • متوسط بررسی اولیه: 15 روز.
 • متوسط زمان داوری :  2 ماه.
 • نوع داوری: داوری بسته (دو طرف ناشناس).
 • COPE : این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • نشانی الکترونیکی مجله: qss@basu.ac.ir

 پژوهشگران گرامی باید دو فرم تعهدنامه چاپ مقاله و تعارض منافع را تکمیل و در سایت نشریه بارگذاری نمایند.

فرم تعهدنامه چاپ مقاله

فرم تعارض منافع

شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، شهریور 1402 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی