روش‌های قصه‌خوانی در داستان‌های اجتماعی قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 کارشناسی ارشد روانشناسی

10.22084/qss.2024.29249.1044

چکیده

ساختار و شگردهای روایی و بلاغی و ادبی قرآن چنان گسترده است که از منظرهای متفاوتی می‌توان به ارزیابی آن پرداخت. مقالۀ حاضر بر آن است تا ساحتی از جامعیت متن قرآن کریم را از زاویۀ روایی و فنون نوین قصه‌خوانی آشکار کند. در دهه‌های اخیر نظریه‌پردازانی همچون تیم مورفی و جک کانفیلد و دیکون توجهی ویژه به شگردهای قصه‌خوانی داشته‌اند. جامعیت قرآن این فرضیه را تقویت می‌کند که کلام الهی نمی‌تواند خالی از هنر ترسیم قصه و اجرای آن باشد و تحلیل متن قرآن با نظریه‌های مدرن روایی می‌تواند ساحاتی مغفول‌مانده از این کتاب عظیم را آشکار کند که تاکنون در پژوهش‌های قرآن‌شناسی بدان التفاتی نشده است.

این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و تعمق در آیات شریف و با هدف کشف و طبقه‌بندی فنون نوین قصه‌خوانی نشان می‌دهد که قرآن کریم از شگردهای واگویه، تلخیص، درگیری احساسی مخاطب، بازخوردگیری و شیوه‌هایی دیگر برای جلب قلوب و تألف دل‌های مهیا برای پذیرش هدایت الهی تا رسیدن به لقای معبود بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of reading stories in the social stories of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fereydooni 1
  • Seyyed Meysam Mousavian 2
1 Department of Theology, Bu-Ali Sina University
2 Master of Science in Psychology
چکیده [English]

The structure and narrative, rhetorical and literary methods of the Qur'an are so wide that it can be evaluated from different perspectives. The present article aims to reveal an aspect of the comprehensiveness of the text of the Holy Quran from the perspective of narration and modern storytelling techniques. In recent decades, theorists such as Tim Murphy, Jack Canfield, and Deacon have paid special attention to storytelling techniques. The completeness of the Qur'an strengthens the hypothesis that the divine word cannot be devoid of the art of drawing a story and its execution, and analyzing the text of the Qur'an with modern narrative theories can reveal neglected areas of this great book that have not been addressed in the researches of Qur'an studies.

This research, relying on the descriptive-analytical method and meditating on the noble verses and with the aim of discovering and classifying new storytelling techniques, shows that the Holy Qur'an is prepared by the methods of eloquence, summary, emotional involvement of the audience, feedback and other ways to attract hearts and prepare hearts for Acceptance of divine guidance has benefited until meeting God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur`an
  • Storytelling
  • Restate
  • Recapitulation
  • Feedback