اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 50
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 6

مقالات منتشر شده (از سال 1403)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 1
تعداد مشاهده مقاله 33
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
درصد پذیرش 50 %