راهنمای نویسندگان

شیوه نامه نگارش مقالات

 

• شرایط علمی:

- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

شیوه ­نامة نگارش مقاله:

▪ شیوة تنظیم مقاله­:

- چکیده‌ حدّاکثر دارای 250 واژه (10 خط) و دربر دارندۀ مسئله تحقیق، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج باشد.

- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.

- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج تحقیق می­باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- منابع

 •نحوه تنظیم ارجاعات:

ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه یا شمارةجلد/صفحه)نوشته­شود.

ـ اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان: شمارة جلد/صفحه) استفاده شود.

• منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله منابع به شیوه APA آورده شود:

-کتب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار): «نام کتاب»، نام مترجم یا مصحح یا محقق، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

- مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره صفحات مقاله.

- مجموعه مقالات یا دایره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.

-سایت­های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام (آخرین تاریخ و زمان تجدید­نظر در پایگاه اینترنتی): «عنوان و موضوع»، نام و آدرس سایت اینترنتی.

- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.

- عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

- مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلم13 BLotus (عربی13 Badr، لاتین(TimesNewRoman10 و یادداشت‌ها و منابع BLotus11 حروفچینی شود.

چگونگی پذیرش مقاله

- مقاله باید دارای شرایط علمی مذکور و بر اساس شیوه نگارش مقالات تنظیم گردد و از طریق سامانه ارسال گردد.

  • هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله ­ها آزاد است.