ارزیابی دیدگاه اولیورلمن در باره سوره یوسف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه عسکری. دانشکده اصول الدین تهران.

2 استاد دانشگاه بوعلی سینا

3 عضو گروه علم قران وحدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران

10.22084/qss.2024.29426.1048

چکیده

دومین دایرة المعارف قرآنی از سوی غربی‌ها دانشنامه‌ی قرآن کریم با سرویراستاری پروفسور اولیور لمن است. در این دانشنامه ذیل مدخل «عشق» نویسنده به «سوره یوسف» نیز پرداخته است. نویسنده‌ی این مدخل همان طور که این سوره را ذیل مدخل عشق آورده برداشتی عاشقانه از این سوره داشته است. در این مقاله علاوه بر ارزیابی نگاشته‌ی سوره‌ی یوسف در این دانشنامه، در راستای نقد این دانشنامه از منظر نگاه یکجانبه به آیات قرآن، به ارائه برخی رویکردهای سیاسی-اجتماعی از سوره یوسف پرداخته شده است. ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف این نگاشته بیان شده است.

حاصل نقد این دانشنامه چنین است که با در نظر گرفتن آیات 54 و 55 سوره یوسف، تصور و برداشت عاشقانه از این سوره منتفی می‌شود و با توجه به جایگاه پیامبری و نبی بودن حضرت یوسف نه تنها این برداشت عاشقانه غلط و جفا در حق جایگاه آن حضرت است بلکه رویکرد صحیح آن رویکرد سیاسی-اجتماعی خواهد بود و آن مدبر بودن حضرت یوسف با توجه به دو ویژگی «مکین» و «امین» در آیات است. این مهم چیزی است که در دانشنامه اولیورلمن مغفول مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Elham sadat Hejazi 1
  • محمد جواد هراتی 2
  • majid maaref 3
1 University
2 faculty member
3 profosor in univercity of tehran
چکیده [English]

دومین دایرة المعارف قرآنی از سوی غربی‌ها دانشنامه‌ی قرآن کریم با سرویراستاری پروفسور اولیور لمن است. در این دانشنامه ذیل مدخل «عشق» نویسنده به «سوره یوسف» نیز پرداخته است. نویسنده‌ی این مدخل همان طور که این سوره را ذیل مدخل عشق آورده برداشتی عاشقانه از این سوره داشته است. در این مقاله علاوه بر ارزیابی نگاشته‌ی سوره‌ی یوسف در این دانشنامه، در راستای نقد این دانشنامه از منظر نگاه یکجانبه به آیات قرآن، به ارائه برخی رویکردهای سیاسی-اجتماعی از سوره یوسف پرداخته شده است. ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف این نگاشته بیان شده است.

حاصل نقد این دانشنامه چنین است که با در نظر گرفتن آیات 54 و 55 سوره یوسف، تصور و برداشت عاشقانه از این سوره منتفی می‌شود و با توجه به جایگاه پیامبری و نبی بودن حضرت یوسف نه تنها این برداشت عاشقانه غلط و جفا در حق جایگاه آن حضرت است بلکه رویکرد صحیح آن رویکرد سیاسی-اجتماعی خواهد بود و آن مدبر بودن حضرت یوسف با توجه به دو ویژگی «مکین» و «امین» در آیات است. این مهم چیزی است که در دانشنامه اولیورلمن مغفول مانده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دانشنامه قرآن کریم
  • اولیورلمن
  • بررسی و نقد
  • رویکرد سیاسی-اجتماعی
  • سوره یوسف
  • مدخل عشق